1 juli 2018 | Innecs Power Systems

SDE+ subsidie najaar 2018: opnieuw kansen voor hout- en biomassa gestookte stoomketels

By | Overheid | No Comments

Wat houdt de SDE+ regeling in?

“De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE, later SDE+) is een subsidieregeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren en willen vergroenen. 2 x Per jaar kunnen bedrijven zich aanmelden voor deze regeling, mits zij wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Voor 2018 is de voorjaarsronde voor de subsidieaanvraag gesteld voor de periode van 2 oktober tot en met 7 november 2018. In die periode kunnen bedrijven hun plannen indienen en een beroep doen op de ruim 6 miljard (!) subsidie, die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld.”

SDE+ niet alleen voor grote installaties

“De SDE+ is een bekend fenomeen, vooral voor grote installaties, maar kan ook voor kleinere installaties interessant zijn, zoals houtgestookte stoomketels of biomassa gestookte ketels. Je kan overwegen om (een deel van) de op deze manier geproduceerde warmte om te zetten in elektriciteit. Belangrijk is natuurlijk dat de techniek er is om van stoom, stroom te maken. Die techniek bestaat al enige tijd. Innecs bijvoorbeeld beschikt al jaren over dergelijke oplossingen: een reduceer op turbinebasis toe te passen om zo met het drukverschil elektriciteit opwekken.”

Elektriciteit uit biomassa of hout

“Wanneer je een houtgestookte of biomassa gestookte ketel koppelt aan de stoomturbine van Innecs, de SteamExpander, en de uitgaande stoom hierin laat expanderen, is het mogelijk om elektrisch vermogen op te wekken. De subsidie kan oplopen tot 1.2 miljoen Euro over een periode van 10-12 jaar op een 1MW biomassa ketel. Door de subsidie kan gesteld worden dat de brandstof (biomassa) op deze manier vergoed wordt en de installatie zich hierdoor snel zal terugverdienen. Zeker voor bedrijven die biomassa- of houtgestookte stoomketels produceren of installateurs die deze ketels plaatsen, is dit een interessante ontwikkeling. Maar ook voor bestaande installaties kan een dergelijke voorziening gemaakt worden."

Niet te lang wachten

"Bent u van plan om in 2018 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Mijn ervaring is om niet te lang te wachten. Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 2 oktober, 09.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. maar hier geldt: op=op, dus hoe eerder u heeft ingediend, hoe meer kans op subsidie. De voorwaarden zijn nu bekend en het kan zomaar zijn dat voor de volgende SDE+ ronde de eisen aangescherpt zijn!”
Innecs Power Systems gaat graag met u om tafel voor het doorspreken van de mogelijkheden. Maak gebruik van het contactformulier op deze website.

Interessante links:

Over de SDE+ subsidieregeling en – aanvraag:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-najaarsronde-2018-opent-op-2-oktober

Kijk hier voor meer informatie over de SteamExpander