Bezoek Herz Technology uit Zuid-Korea aan Innecs Power Systems

05-04-2018

 

Ook in Zuid-Korea is men zeer begaan met het milieu en wordt daar ook veel gedaan op het vlak van duurzame energie. En dat is juist waar Innecs Power Systems een sterke rol in speelt, namelijk een bijdrage leveren aan het verlagen van de kosten, het ontzien van het milieu, het continu beschikbaar maken van benodigde energie.

Bezoek test-plant Emmtec

Herz Technology is dan ook vooral geïnteresseerd in de SteamExpander van Innecs. In de SteamExpander wordt het reduceren van stoomdruk gebruikt om een turbine aan te drijven en daarmee elektriciteit op te wekken.
Dit is waar Herz Technology zeer geïnteresseerd in is. En waar kunnen zij dit beter bekijken dan op onze test-plant bij Emmtec in Emmen! Op deze locatie hebben we na meer dan 8000 succesvolle testuren een mooi voorbeeld van de technische en economische haalbaarheid van SteamExpander toepassingen.

Market Development Manager Kristoff Praet van Innecs: “In Oost-Azië heeft men reeds langere tijd een sterke focus op het decentraal produceren van elektriciteit. Dit heeft zowel te maken met de flexibiliteit die dit met zich meebrengt, als met de stabiliteit van het net. Als Europeanen zijn we verwend qua netperformantie en stabiliteit. In veel regio's is er een tekort aan eigen oplossingen om kritische processen te vrijwaren van korte stroomonderbrekingen. In het verleden werden hiervoor voornamelijk dieselgeneratoren gebruikt. De laatste jaren schakelt men meer en meer over naar elektriciteit uit stoom, aangezien stoom ook geproduceerd kan worden uit groene brandstoffen zoals biomassa, of als restproduct bij afvalverwerking.“