De EIA - Energie Investeringsaftrek - interessant voor SteamExpander

01-09-2018

Wanneer u van plan bent te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, dan is de EIA- Energie Investeringsaftrek 2018 - zeer interessant voor u. De EIA is een teruggaaf op de investeringskosten van ongeveer 13.5%. Het is dus een korting op de vennootschapsbelasting. Onder investeringskosten vallen aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen en kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies.

Er zit natuurlijk wel een voorwaarde aan: fiscale aftrek krijgt u alleen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) en maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Welke dat precies zijn staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2018.

Bekijk hier de Energielijst 2018

SteamExpander voldoet aan 2 regelingen van de EIA

Wij hebben uitgezocht welke apparatuur in aanmerking kan komen voor de EIA en daaruit is gebleken, dat de SteamExpander onder de volgende 2 regelingen kan vallen:

320000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen.

“De energiebesparing moet ten minste 0.4 Nm3 en niet meer dan 2.0 Nm3 aardgasequivalent per jaar per geïnvesteerde euro bedragen. Als referentie dient bij bestaande processen het historisch energieverbruik.”

De SteamExpander valt onder:

a. Verbetering van de energie-efficiëntie door:
- Additionele efficiency-verhogende voorzieningen.

De nieuwe techniek is een vervanging van bestaande techniek, bijvoorbeeld een SteamExpander die parallel aan een bestaande PRV wordt geschakeld.

420000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen.

Zelfde als onder 320000, maar dan voor uitbreiding van het proces (capaciteitsuitbreiding).
U kunt hierbij denken aan een complete installatie van boiler, PRV en SteamExpander.

Meer informatie

Meer weten over de toepassingsmogelijkheden van de SteamExpander? Kijk op onze productpagina, gebruik het producten-contactformulier of neem rechtstreeks telefonisch contact met ons op.

Meer informatie over de EIA 2018 kunt u vinden op de website van de RVO, www.rvo.nl