Energie-audit biedt juist kansen!

12-12-2016

environment-klEerst nog even de EED samengevat:

De Europese Energie Efficiency Directive (EED) heeft tot doel om in 2020 het Europees energieverbruik met 20% te verminderen. Bedrijven die in Nederland meer dan 250 werknemers hebben en/of meer dan 50 M€ omzet in combinatie met een balanstotaal van meer dan 43 M€ zijn verplicht om elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren. Vrijgesteld zijn bedrijven die actief deelnemen aan de MJA3/MEE of een erkend energiezorgsysteem hebben waarin de energie-audits inbegrepen zijn.

 

- Zeker weten of uw bedrijf auditplichtig is? Gebruik het Stappenplan om te bepalen of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.  Klik hier

Meer handhaven

Het bevoegd gezag (gemeenten, regionale omgevingsdiensten) zal strenger gaan handhaven is de overtuiging, zeker nu er  'na Parijs' er voor Nederland een flinke uitdaging ligt. Concreet betekent dit dat bedrijven vroeg of laat bezoek gaan krijgen en dan moeten zaken wel op orde zijn.

Ondanks de wettelijke verplichting voor een vierjaarlijkse energie-audit, blijken nog niet alle bedrijven hiervan op de hoogte. Of het wordt gezien als verplichte kost, óf men is nog onvoldoende overtuigd van de kansen die het biedt om energie te besparen.

De audit is er voor om bewustwording in kaart te brengen en besparingsmaatregelen in te plannen. Een van de eisen waaraan moet worden voldaan zijn investeringen in energiebesparing met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, die geïmplementeerd MOETEN worden.

Maatregelen die geld opleveren

Bedrijven kunnen op termijn juist veel energie besparen. Volgens Stijn Schlatmann van Energy Matters is er sprake van 'laaghangend fruit': "Relatief eenvoudige oplossingen, die veel kunnen opleveren. De audits zijn verplichte kost, jazeker, maar over het algemeen kunnen de kosten voor een audit gemakkelijk worden terugverdiend met de besparingen op energie."

Energy Matters heeft in opdracht van RVO een rapportage-format ontwikkeld voor energie-audits in het kader van de EED. Het rapportageformat, de toelichting en een checklist zijn op de RVO site beschikbaar. >>klik hier