Internationale belangstelling voor Innecs producten groeit

mcTer Cogenerazione Beurs-in-Verona
Innecs - Power-Gen-Thailand

30-10-2017

Innecs merkt de laatste maanden een sterk toegenomen belangstelling vanuit het buitenland voor haar energie-oplossingen. “Omwille van de buitenlandse interesse gaan wij die markten verder actief ontwikkelen” legt Innecs’ directeur Reidar Koolen uit. “Onze verkoopafdeling is sterk veranderd na het aantrekken van lokale mensen in Italië, België en Duitsland. Om die reden is er naast een Engelstalige, ook een Duitse en Italiaanse versie van de website ontwikkeld.”

Beurs in Italië

“Met name voor de SteamExpander en BoilerBurner is de belangstelling opvallend groot. Dat bleek o.a. tijdens de mcTer Cogenerazione Beurs in Verona, half oktober, waar wij samen met onze Italiaanse agent Alessandro Sartorio vertegenwoordigd waren met een eigen stand. Op dit moment loopt er een aantal concrete projecten en zijn wij in gesprek met meerdere partijen”, volgens Koolen. “Vooral de chemische industrie en bedrijvenparken waar sprake is van een centrale stoomproductie, zien volop mogelijkheden.”

Ook vanuit Azië

“De Aziatische markt is sterk in opkomst. Ook daar speelt de vraag naar duurzamere oplossingen voor energie en het hergebruiken van energie een steeds belangrijkere rol. En is men zeer geïnteresseerd in de technologie waarmee we in Europa een grote voorsprong hebben.”
Dat bleek tijdens het bezoek wat Innecs bracht aan de onlangs gehouden Power-Gen beurs in Thailand. “Niet alleen in de chemie, maar eigenlijk overal waar sprake is van verbrandingsprocessen, denk bijvoorbeeld aan het verbranden van afvalstoffen en huisvuil, waar veel restwarmte vrijkomt, kunnen onze oplossingen grote diensten bewijzen”, aldus Reidar Koolen.

Meer weten over de internationale mogelijkheden van Innecs? Gebruik hiervoor het contactformulier op de Contact-pagina.