Kristoff Praet: "We moeten keuzes durven maken"

31-10-2017

Vertel eerst iets over jouw achtergrond

“Ik ben opgegroeid in het Belgische Wetteren en altijd bezig geweest met techniek en technische producten. Ik vond het van kinds af aan al mateloos boeiend! Na mijn studie Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Gentse Universiteit ben ik op m’n 25ste begonnen bij een fabrikant van koelmachines en warmtepompen. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk techniek en technologie zijn bij het ontwikkelen van energiebesparende producten.”
“Die ervaring kwam goed van pas bij mijn daaropvolgende professionele traject waar ik voor een aantal bedrijven werkte binnen de HVAC, meebepaald binnen de ventilatie. Bij het internationaliseren van een verkooporganisatie is het van belang om de gemeenschappelijke factor in de Europese markt te vinden. In de laatste decennia is er een stijgende aandacht voor veiligheid en milieu. Het verminderen van verbruik en het terugwinnen van energie zijn basisvoorwaarden geworden om een product met succes internationaal op de markt te zetten.”
“Ik heb het geluk gehad om steeds verkoopprocessen te kunnen internationaliseren voor bedrijven waar energiezuinig productontwerp mee ingebakken zat in het bedrijfs-DNA. Dus waarom niet een stap verder gaan en focussen op producten waar energie geen randvoorwaarde is, maar een basiskenmerk. Tijd dus voor wat nieuws!”

En dat nieuws werd Innecs. Wat trok je hier het meeste aan?

“Innecs is een bedrijf dat zich op dit moment in een ideale positie bevindt. Nationaal en internationaal is de aandacht voor energiebesparing en energie-terugwinning nog nooit zo groot geweest. Wat voor de particuliere markt geldt, denk aan de woningmarkt, geldt ook voor industriële gebouwen en processen. De Europese regelgeving die is vastgelegd in de EED, moet nu vertaald worden naar landelijke doelstellingen. De technologie van Innecs draagt bij aan het halen van die doelstellingen.”
“Daarnaast is er het economische motief: de lage rente maakt kapitaal goedkoop. Als we nu geld gaan investeren in energiebesparende hardware geeft ons dat een dubbel effect. De payback is niet alleen kort omwille van deze lage kapitaalskost, maar de verwachte stijgende energiekost maakt dat bedrijven meer futureproof worden.“
“Wij staan met Innecs klaar om hierop in te spelen. Investeren in onze energiebesparende producten is financieel aantrekkelijker dan ooit en bedrijven voldoen gelijk aan de Europese wetgeving om efficiënter om te gaan met de beschikbare energie.”

Wat wordt jouw rol binnen Innecs?

“De huidige en nieuwe markten verder ontwikkelen, contacten leggen met de energiemanagers of energieverantwoordelijken van bedrijven, oplossingen aanreiken. Mijn taak is om zo veel mogelijk te sturen op projecten waar we succesvol in kunnen zijn. Met name voor de SteamExpander kijken we naar bedrijven waar we elektriciteit kunnen gaan genereren zonder een grote impact te hebben op de bestaande stoominstallatie. We krijgen veel aandacht van bedrijven waar stoom onder hoge druk moet worden gezet vanwege de grote afstand tussen de ketel en het eigenlijke proces waar de stoom nodig is. Maar ook van bedrijven waar een netto stoomoverschot bestaat voor bijvoorbeeld een exotherm chemisch proces, of van bedrijven waar de energie-aankoop erg duur is, kloppen bij ons aan.”
“We moeten alleen keuzes durven maken. We zijn een opstartend bedrijf waar we oplossingsgericht willen en moeten samenwerken met de productieafdelingen van onze potentiële klanten. Daarom gaan we nu ons vooral focussen op middelgrote bedrijven en industrieparken. Gerichter schieten. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook internationaal. Met name in landen als België, Duitsland en Italië zijn bedrijven zeer geïnteresseerd in onze oplossingen en ook in Azië groeit de belangstelling enorm. (zie ook het bericht "Internationale belangstelling voor Innecs producten groeit")

Vraagt dat een andere aanpak van de organisatie?

“Jazeker, we zullen onze interne processen meer gaan stroomlijnen. Innecs staat voor de uitdaging om de stap te maken van engineering company naar manufacturer. We gaan ons in de markt zetten als actief meedenkend producent. Voor onze interne organisatie betekent dat ook een andere manier van denken. Kanaliseren en commercialiseren. Het is de oude marketingstrategie: besluiten wat je vooral NIET meer moet doen om zo succes te verzekeren met onze kernactiviteit: bedrijven helpen netto energie te besparen door op een zo goed mogelijke manier het juiste Innecs product bij de klant in te schakelen.“

Hoe zie jij de nabije toekomst op de energiemarkt?

“Voorlopig zullen we voor een deel van fossiele brandstoffen afhankelijk blijven. Maar als we het doen laten we het dan wel goed doen. Transport van gas is veel efficiënter dan transport van elektriciteit. Als we dan toch al gas verdelen om gedecentraliseerd stoom te genereren, laten we deze infrastructuur dan ook gebruiken om ook op die plaatsen elektriciteit te genereren. Op die manier vermijden we het transportverlies dat gepaard gaat met het centraal opwekken van elektriciteit. “

Een man met een missie! Vanwaar die gedrevenheid?

“Al vanaf mijn eerste job ben ik al bezig met energiebesparing en veiligheid. In veel gevallen kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen beperken. Mijn eigen huis is voorzien van een warmtepomp voor verwarming en warm water. Een groot deel van de benodigde elektriciteit wekken we op met zonnepanelen.”
“Als gemeenschap produceren we steeds meer groene energie. Maar ondanks het feit dat producten steeds energiezuiniger worden, blijft de vraag naar energie stijgen. Dat maakt dat de kloof tussen aangeleverde groene energie en totaal benodigde energie in de nabije toekomst niet snel gedicht zal worden. Dat het gebruik van fossiele brandstoffen eindig is, weten we allemaal, maar er wat aan doen, is niet altijd vanzelfsprekend. Oprechte aandacht voor rationeel energieverbruik en vermijden van het vernietigen van energie is de sleutel om de komende decennia op een juiste manier door te komen.”

“Juist hier ligt de kracht van Innecs: de overtuiging om beschikbare energie door middel van technologie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, met een zo hoog mogelijke opbrengst en een zo laag mogelijke milieubelasting.”