Verruiming gaskwaliteit ná 2020: Wat zijn de gevolgen voor bestaande installaties?

23-1-2017

Power demand-Innecs-klKwaliteit bepalen op Europees niveau is belangrijk om de gashandel tussen de landen mogelijk te maken, aldus gesteld in de Europese commissie.  Gebleken is dat bij het definiëren van de kwaliteit van het gas op Europees niveau de Wobbe-index niet genoemd wordt. Nu blijkt dat de Wobbe-index in de praktijk snel van waarden kan wisselen. Het hoogcalorisch gas zorgt daar o.a. voor.

Het verschijnsel is voor de bedrijfsvoering van gasmotoren, gasbranders en CV ketels van grote invloed. De Vereniging Industriële Verbrandingsmotoren (VIV) en DGTA werken samen om de huidige ontwikkelingen te volgen en invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Brussel. In 2017 zullen de nieuwe kwaliteitseisen operationeel gaan worden.

De deskundigen zijn het er over eens dat het nieuwe gas wellicht een hogere fractie aan koolwaterstoffen (rijker aan ethaan, butaan en propaan) zal bevatten, dan traditionele gassen. Een andere samenstelling van het gas betekent ook dat er andere verbrandingseigenschappen zijn. Deze ‘rijkere’ gassen kunnen – afhankelijk van de gaskwaliteit en het toestel – leiden tot: hogere CO-emissie, tendens naar roetvorming, rendementsverlaging, klopgedrag en mogelijk fysieke schade aan de apparatuur.

De wisselingen van de Wobbe-index hebben ook invloed op de bedrijfsvoering van gasturbines. Wat de mate van wisseling gaat worden is ons nog niet bekend. In het algemeen kan gezegd worden dat een verandering van de kwaliteit, direct impact heeft voor de gastoepassing.

In dit artikel uit 2012 concludeert onderzoeker Jacob Klimsma al dat de gaskwaliteit niet leveranciersgedreven, maar gebruiksgedreven zou moeten zijn: "We moeten bovenal beducht zijn dat ambtenaren en politici gaan bepalen hoe de gaskwaliteit er uit gaat zien."

Innecs is voorbereid

De engineeringscapaciteit van Innecs is er op ingericht om deze problemen aan te kunnen. Bestaande gasturbines zijn door ons geschikt te maken voor toekomstige veranderingen in de gassamenstelling.
 
Wilt u hier meer over weten, of heeft u een vraag over dit onderwerk, maak dan gebruik van het contactformulier.