Onze investeerders

Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL van Economische Zaken) is financier en partner sinds de oprichting van Innecs. Per maart 2012 is de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM) toegetreden als aandeelhouder en financier van de vennootschap. Met het aantreden van de BOM is een raad van commissarissen ingesteld om de directie te adviseren en toe te zien op het beleid en bij realisatie van geprognotiseerde doelstellingen.

Sinds september 2016 is ook Finindus, een Belgische investeringsmaatschappij gesteund door ArcelorMittal en het Vlaamse Gewest, als investeerder toegetreden. De nieuwe fondsen zullen voornamelijk worden aangewend om de groei van de onderneming te faciliteren. Er wordt geïnvesteerd in de robuustheid en betrouwbaarheid van de producten en de organisatie. De sales- en marketingactiviteiten zullen vorm moeten geven aan de internationale groei, omdat met name daar de grootste marktkansen voor Innecs liggen. 

Innecs richt zich met haar projecten en producten op de energiemarkt. Het openen van nieuwe kansen en markten is een blijvend aandachtsgebied. Innecs blijft geïnteresseerd in nieuwe investeerders om kansen te ontginnen.