Onze investeerders

Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL van Economische Zaken) is financier en partner sinds de oprichting van Innecs. Per maart 2012 is de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM) toegetreden als aandeelhouder en financier van de vennootschap. Met het aantreden van de BOM is een raad van commissarissen ingesteld om de directie te adviseren en toe te zien op het beleid en bij realisatie van geprognotiseerde doelstellingen.

Sinds september 2016 is ook Finindus, een Belgische investeringsmaatschappij gesteund door ArcelorMittal en het Vlaamse Gewest, als investeerder toegetreden. De nieuwe fondsen zullen voornamelijk worden aangewend om de groei van de onderneming te faciliteren. Er wordt geïnvesteerd in de robuustheid en betrouwbaarheid van de producten en de organisatie. De sales- en marketingactiviteiten zullen vorm moeten geven aan de internationale groei, omdat met name daar de grootste marktkansen voor Innecs liggen.

ENERGIIQ is het energie-innovatiefonds van de Provincie Zuid-Holland, dat wordt beheerd door InnovationQuarter. Zij investeert sinds begin 2018 in Innecs Power Systems.
De provincie Zuid-Holland heeft € 35 mln. beschikbaar gesteld voor ENERGIIQ. ENERGIIQ investeert in ondernemingen, die klaar zijn voor het commercialiseren van hun bewezen energie-innovatie. De innovatie dient te leiden tot CO2-reductie en/of banencreatie in de provincie Zuid-Holland.

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter investeert in innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven met groeiambitie, assisteert internationale ondernemingen bij vestiging in deze unieke deltaregio en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Innecs richt zich met haar projecten en producten op de energiemarkt. Het openen van nieuwe kansen en markten is een blijvend aandachtsgebied. Innecs blijft geïnteresseerd in nieuwe investeerders om kansen te ontginnen.