Mini energiecentrale

.
De MiniSTEG is een mini energiecentrale voor gelijktijdige opwekking van stoom én elektriciteit! Een unieke combinatie van de PowerBurner en SteamExpander, gecombineerd met een stoomketel.

Hiermee voorziet uw bedrijf voor een groot deel in de eigen energiebehoefte, waardoor u minder energie van het net hoeft in te kopen en minder transportkosten en -verliezen heeft. Een snelle terugverdientijd binnen 3 jaar is hierdoor zeer realistisch.

Hoog rendement

De MiniSTEG energiecentrale heeft een zeer hoog overall rendement, dankzij een bijna volledige benutting van de primaire brandstof en optimaal gebruik van ongebruikte warmte. Door gebruik van een waterpijpketel kent de installatie een korte opstarttijd en kan direct aan de momentane stoomvraag voldoen, zonder standby-verlies. De generatoren kunnen tot 750 kW elektriciteit opwekken. Verder is de MiniSTEG geschikt voor diverse brandstoffen. De footprint van de MiniSTEG is vergelijkbaar met die van een equivalente vlampijpketel.

De MiniSTEG levert eenvoudig oververhitte stoom om condens in de transportleidingen te voorkomen. Tenslotte kan de MiniSTEG probleemloos geschikt gemaakt worden voor stoomdruk niveaus tussen 40 bar en 1 bar, waardoor de installatie toekomstbestendig is.

Voor wie bestemd

De MiniSTEG energiecentrale is een uitstekend alternatief voor elke conventionele stoomketel. Door de gelijktijdige productie van stoom en elektriciteit is de MiniSTEG de enige boiler die stoom levert en zichzelf terugverdient.

Ontwerp- en engineeringbureaus, adviesbureaus op het gebied van energielevering en ketelbouwers hebben hiermee een uniek concept in handen voor nieuw te bouwen energie-installaties.

Door het lagere watervolume is een MiniSTEG veiliger dan een vergelijkbare vlampijp. De kans op explosies is minder groot, iets wat vooral zwaar weegt in ontwikkelingsgebieden of derdewereldlanden.