Innovatieve warmte-krachtkoppeling


Heeft u in uw organisatie te maken met stoomproductie, bak- of droogprocessen, absorptiekoeling of ruimteverwarming? Dan levert de PowerBurner een innovatieve warmte-krachtkoppeling, die u een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. De PowerBurner is een unieke brander, die gelijktijdig zorgt voor het produceren van hoogwaardige warmte en het opwekken van elektriciteit. Deze combinatie zorgt voor een snelle terugverdientijd, want u voorziet deels in uw eigen elektriciteitsbehoefte, waardoor minder inkoop van het net en minder transportkosten en - verliezen.

Warmte én elektriciteit in één

De PowerBurner is een brander met lage emissies en een zeer hoog totaal rendement van 91% of meer. De installatie is opgebouwd uit een gasturbine die een hoge temperatuur output levert (bijvoorbeeld voor opwekking van stoom), gecombineerd met een geïntegreerde generator met een elektrisch vermogen van 280 kW. De geproduceerde warmte heeft een voldoende hoge temperatuur om de stoomketel mee te vuren. Vanaf 2 ton/uur stoomvraag biedt de PowerBurner een aantrekkelijke businesscase.

Voor de bak- en droogprocessen is de PowerBurner ook een energiebesparende oplossing. Door de continue verbranding en de nieuwste techniek is de rookgaskwaliteit van de PowerBurner meestal geschikt voor direct gebruik in uw processen.

Voor wie bestemd

De PowerBurner kent tal van toepassingsmogelijkheden, daar waar energiebehoefte is voor productieprocessen met een hoge temperatuur- of warmtevraag. Denk bijvoorbeeld aan industrieparken of productieplants, de voedingsmiddelenindustrie, zoals bakkerijen met grote bakovens en intensieve bak- of droogprocessen.

Ook in de land- en tuinbouwsector (bijvoorbeeld grasdrogerijen), waar sprake is van ruimteverwarming of juist absorptiekoeling, kan warmtekrachtkoppeling met behulp van de Powerburner uitkomst bieden.